‘Heeft een schrijftraining nog wel zin?’ Dat vroeg iemand die wel belangstelling had maar deze vraag verwachtte van haar leidinggevende. ‘Ik zie het op mijn werk: echt iedereen laat z’n teksten schrijven door ChatGpt.’ Ze vroeg of ik mijn overtuigende antwoord op de mail kon zetten.

Ik besloot de vraag te stellen aan ChatGpt en zette dat ook op de mail.

You

Denk je dat schrijftrainingen bij bedrijven overbodig worden door ChatGPT?

ChatGPT

Nee, ik denk niet dat schrijftrainingen bij bedrijven overbodig worden door ChatGPT of andere geavanceerde taalmodellen. Hoewel tools zoals ChatGPT zeer krachtig zijn en kunnen helpen bij het genereren van tekst, zijn er nog steeds verschillende redenen waarom schrijftrainingen waardevol blijven:

  1. Creativiteit en Originaliteit: Menselijke schrijvers kunnen creativiteit en originaliteit toevoegen aan teksten op manieren die een AI mogelijk niet kan. Schrijftrainingen moedigen deze aspecten aan en helpen mensen bij het ontwikkelen van hun eigen stem en stijl.
  2. Contextuele Begrip: Mensen begrijpen vaak de bredere context van een bedrijf, industrie of specifieke situatie beter dan een AI. Schrijftrainingen kunnen gericht zijn op het ontwikkelen van een dieper begrip van deze contexten.
  3. Doelgroepgericht Schrijven: Bedrijven hebben vaak specifieke doelgroepen en doelen bij het communiceren. Schrijftrainingen kunnen gericht zijn op het leren schrijven voor een specifieke doelgroep, waardoor de boodschap effectiever wordt overgebracht.
  4. Feedback en Samenwerking: Schrijftrainingen bieden de mogelijkheid voor directe feedback van instructeurs en peers. Dit is essentieel voor de groei van schrijvers en moeilijk te vervangen door automatische systemen.
  5. Ethiek en Gevoeligheid: Schrijftrainingen kunnen zich richten op ethische overwegingen, culturele gevoeligheid en andere aspecten van schrijven die niet altijd door AI worden begrepen.
  6. Aanpassingsvermogen: Mensen kunnen snel aanpassen aan veranderende omstandigheden en feedback. Schrijftrainingen kunnen helpen bij het ontwikkelen van het aanpassingsvermogen van schrijvers, terwijl AI mogelijk beperkter is in dit opzicht.

Hoewel ChatGPT en vergelijkbare technologieën nuttig zijn voor tekstgeneratie, zijn menselijke schrijvers nog steeds van onschatbare waarde voor veel aspecten van communicatie. Een geïntegreerde aanpak waarin zowel menselijke schrijvers als AI worden gebruikt, zou wellicht het meest effectief zijn.

Ik reken het antwoord goed ✅

Het kan natuurlijk korter:

ChatGPT is als een flauwe magnetronmaaltijd, terwijl ik de deelnemers verrukkelijk leer koken. 👨🍳

Benieuwd of de training doorgaat 😉


Wil je zelf beter leren schrijven? Kijk dan eens even hier of neem direct contact met mij op. Leuk!