Schrijven en Schrappen, gevestigd aan Padakker 36, 4824SR, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
lottyrothuizen.nl/
schrijven-en-schrappen.nl/

Adres
Padakker 36
4824SR
Breda
Telefoon +31613593044

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schrijven en Schrappen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via de app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lotty@www.schrijven-en-schrappen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schrijven en Schrappen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende grondslagen:
– toestemming
– overeenkomst
– gerechtvaardigd belang

Schrijven en Schrappen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Schrijven en Schrappen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Schrijven en Schrappen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schrijven en Schrappen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schrijven en Schrappen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

SOORT GEGEVENS BEWAARTERMIJN REDEN
Namen, adressen, e-mailadressen, bankgegevens, BTW nummers 7 jaar Voor de Belastingdienst
IP-adressen bij het sluiten van overeenkomsten via de website 7 jaar Om aan kunnen tonen dat je zelf overeenkomst bent aangegaan
Gegevens van Google Analytics 16 maanden Website optimalisatie
Internetbrowser, IP adres en apparaattype bij gebruik chatfunctie op de site 6 maanden Vragen beantwoorden
Gegevens die je zelf hebt ingevuld op formulier via de website Totdat jij je abonnement opzegt Jou gevraagde informatie geven en de afhandeling daarvan
E-mailadressen, namen en andere gegevens van abonnees die zichzelf hebben afgemeld Marketingdoeleinden, anders dan mailen

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Schrijven en Schrappen deelt of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schrijven en Schrappen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Schrijven en Schrappen werkt samen met MailChimp om nieuwsbrieven te versturen. Gegevens die met MailChimp worden gedeeld zijn: E-maildres, voornaam, het onderwerp waar jij nieuwsbrieven over wilt ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schrijven en Schrappen gebruikt functionele, analytische en tracking functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Reacties plaatsen op de website
Als je een reactie op de website plaatst onder een bericht, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier, je IP-adres en browsergegevens om spam tegen te gaan.

Contactformulieren op de website
Stuur je een bericht via een contactformulier op de website? Dan worden de inhoud van het bericht, je IP-adres, browsergegevens en je e-mailadres 6 maanden bewaard. Gegevens die je hier invult worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden tensie jij daar actief om hebt gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar lotty@www.schrijven-en-schrappen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Schrijven en Schrappen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Schrijven en Schrappen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schrijven en Schrappen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lotty@www.schrijven-en-schrappen.nl

Privacybeleid in PDF downloaden